Позиция на АКГБ относно въвеждането на нови изисквания за регистрация на гостите

Асоциацията на къщите за гости в България (АКГБ) изрази своята позиция в медиите относно готвените промени в Закона за туризма, касаещи новите изисквания за регистрация на гостите в местата за настаняване. Въвеждането на подобни изисквания със сигурност ще затрудни дейността на редица малки и средни обекти за настаняване, които ние представляваме. С цел получаване на по-голяма публичност, на 11-ти май АКГБ взе участие в телевизионно разискване на темата в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Според използваната в Закона за туризма класификация,  малките и средните обекти за настаняване попадат почти изцяло в клас „Б“. За тази група се предвиждат някои облекчения за воденето на регистъра на настанените гости от чисто техническа гледна точка спрямо по-големите туристически обекти от клас „А“.

Въпреки това налице са няколко критични момента в предложения за обсъждане проектозакон. Следващите няколко точки сме определили като рискови за дейността на редица обекти за настаняване от семеен тип и за алтернативен туризъм, които ние представляваме:

  1. Въвеждането на задължение за ежедневно вписване на настанените туристи в единен онлайн публичен регистър ще изисква определена техническа обезпеченост (връзка с интернет, компютър), с която не всички малки обекти за настаняване разполагат. Изпълнението на това условие ще има негативен финансов ефект за собствениците на някои обекти, а за други ще бъде на практика невъзможно за изпълнение. Причината няма да е финансова, а техническа – за обекти, които са разположени в отдалечени селски райони, е налице рискът да няма осигурена сигурна интернет връзка.
  2. Въпреки че за обектите от клас „Б“ се предвижда възможност регистрите да продължат да се водят на хартиен носител, задължението данните от тях да се вписват ежедневно в единния онлайн регистър отново поставя необходимостта от използването на компютър и интернет. За някои от по-възрастните собственици, които не разполагат с необходимите технически умения, това ще бъде проблем.
  3. Досега регистърът на настанените гости се представяше веднъж месечно. Неговото изготвяне на дневна база ще изисква отделянето на допълнително време, което ще натовари персонала на малките обекти за настаняване, който в повечето случаи се състои единствено от собствениците.
  4. Друг потенциален проблем е свързан с регистрацията на лични данни на гостите, които са граждани на държави извън Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария. За тях се изисква въвеждането на данни, които включват: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност. Съществува голям риск служителят, който регистрира туристите в обекта за настаняване, да не различи втората група чужденци от първата, поради което да подаде непълни данни и оттам да подлежи на глоба.
  5. Все още не е разработен уеб интерфейсът, чрез който ще се вписва информацията в единния регистър. Това създава тревоги у някои собственици до колко улеснена ще бъде работата с него. Необходимо е да се въведе достатъчно дълъг период от време, през който засегнатите лица да могат да се обучат да работят със системата. Най-добрият вариант е да има преходен период, през който да работят паралелно старата и новата система за отчитане, без да се налагат глоби според новите правила.
  6. Предвидените глоби от 1000 лв. до 7000 лв. за допуснати грешки при воденето на регистъра на настанените туристи и тяхното отчитане са прекалено високи, имайки предвид високия риск от неволно допускане на грешки, свързан с ежедневната обработка на множество данни.

АКГБ оценява положителните ефекти, които ще бъдат реализирани от влизането в действие на системата за обмен на туристическа информация в реално време. На първо място ще се постигне изсветляване на сектора, а на второ ще се повиши качеството на статистическата информация, в т.ч. за броя на реализираните нощувки, тяхното разпределение на територията на страната и съотношението между българи и чужденци.

В същото време, ние като асоциация ориентирана към защита на интересите на малкия бизнес, апелираме да се проведе активна обществена дискусия по спорните точки в законопроекта. Необходимо е изискванията, които будят тревога у засегнатите лица, да бъдат преосмислени и подобрени в посока гарантиране на устойчивото развитие на обектите за настаняване от семеен тип и тези за алтернативен туризъм.

Със самите предложения на Министерство на туризма можете да се запознаете в тази статия.

Вижте видео по темата с участието на Петър Иванов, съучредител на АКГБ, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.