Видове членство

За членство в Асоциацията на къщите за гости в България могат да кандидатстват всички собственици на места за настаняване, които приемат устава на сдружението.

Видовете членство, от които могат да се възползват кандидатите, са: обикновено асоциирано, привилегировано и пълноправно. Асоциацията също така кани и лица с висок авторитет и репутация в туристическия сектор, преподаватели, общественици, чужденци, които да се включват като почетни членове и да оказват помощ на останалите редовни членове.

Тук ще разгледаме разликите между отделните типове членство:

Предлагани услуги
Асоциирани членове
Редовни членове
Пълноправни
членове
Презентация на обекта на сайта на АКГБ
приложимо еописание на обекта, 2-3 снимки, без галерия, данни за контакт, задна позиция
приложимо еописание на обекта, много снимки, галерия, данни за контакт
приложимо еописание, много снимки, галерия, данни за контакт, ВИП знак, челна позиция
Покана за участие в организирани от Асоциацията събития, конференции, семинари
приложимо е
приложимо е
приложимо е
Включване на обекта на картата на препоръчаните туристически обекти (КПТО)
приложимо еотбелязване чрез малък черен кръг
приложимо еотбелязване чрез малък червен кръг
приложимо еотбелязване чрез голям червен кръг
Възможност за заявка за издаване на сертификат/и за препоръка и включване в поддържаните от АКГБ регистри по категории
приложимо е
приложимо ес предимство
приложимо ес най-високо предимство
Получаване на актуална информация от бранша и известия за нови възможности за развитие на туристическия бизнес
не е приложимо
приложимо е
приложимо е
Право за публикуване на оферти на българската Facebook страница на Асоциацията, която рекламира къщите за гости на членовете си сред българските туристи
не е приложимо
да, по една оферта на месецда, неограничен брой оферти
Право за публикуване на оферти на английската Facebook страница на Асоциацията, която рекламира къщите за гости на членовете си сред англоговорящи туристи
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Право за публикуване на оферти на немската Facebook страница на Асоциацията, която рекламира къщите за гости на членовете си сред немскоговорящи туристи
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Право за публикуване на оферти на уебсайта на Асоциацията
не е приложимо
да, една единственада, неограничен брой
Присъствие на Общото събрание на Асоциацията и право на глас при взимане на решения
не е приложимо
само да присъстват без право на гласправо да предлагат и да гласуват решения
Задаване на въпроси в специална секция на уебсайта и гарантирано получаване на отговор от Председателя или другите членове на Асоциацията
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Публикуване на обяви в категориите Предлагам продукти / Предлагам услуги в секцията Табло за обяви на уебсайта на Асоциацията
приложимо е
приложимо е
приложимо е
Възможност за директен контакт и отправяне на запитвания към производителите и предлагащите услуги, публикували обява на Таблото
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Участие в програми за обмен на чуждестранни туристи посредством договорености между Асоциацията с други партньорски организации
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Участие на национални и международни изложения с рекламни материали на щанда на Асоциацията (таксата за участие ще бъде разделена между изложителите)
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Споменаване на обекта за настаняване от Председателя при медийни изяви (подлежи на допълнителна такса за PR, повече информация за която се изпраща предварително до членовете)
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Възползване от експертна помощ, информационни услуги и консултации, които Асоциацията предоставя
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Използване на международните контакти на Асоциацията със сходни организации и институти
не е приложимо
не е приложимо
приложимо е
Размер на годишния членски внос
20 лв.
60 лв.
120 лв.

* Всички нови членове заплащат еднократно встъпителен членски внос в размер на 50 лв. Той се заплаща единствено през първата година от възникване на членството.


към РАЗДЕЛ: ПРОФИЛИ НА ОБЕКТИТЕ


към РАЗДЕЛ: КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА


АКГБ - monochrome