Проекти

Асоциацията на къщите за гости в България (АКГБ) работи едновременно по реализацията на няколко текущи проекта, които можете да видите на тази страница. Предстоящите проекти пък са планувани да започнат да се изпълняват в краткосрочен времеви хоризонт.

Ако имате предложения за нови инициативи, които ще бъдат от полза на членовете на Асоциацията, моля напишете коментар по-долу.

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

 1. Развиване на онлайн платформа за популяризиране на къщите за гости на членовете на Асоциацията и промотиране на техните оферти
 2. Разширяване на присъствието на обектите на членовете в социалните мрежи чрез поддържането на Facebook страници на три езика – български, английски и немски
 3. Създаване на табло за обяви, където собствениците да публикуват съобщения до останалите членове на Асоциацията и външни посетители в две основни категории: Предлагам и Търся
 4. Поддържане на секция с въпроси и отговори, предназначена за предоставяне на безплатни експертни съвети за членове на Асоциацията
 5. Поддържане на актуална новинарска секция относно събитията и инициативите в бранша
 6. Провеждане на редовни срещи на разменено гостуване в обекти, членуващи в Асоциацията, на които ще се обсъждат стратегии за засилване на продажбите, осигуряване на постоянна и равномерна заетост на стаите, общи инициативи, нетуъркинг и разширяване на контактите, както и други полезни за туристическия бизнес въпроси

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

 1. Разработване на интерактивна карта на България с отбелязване на членовете на Асоциацията по населени места
 2. Осъществяване на контакт с чуждестранни сдружения в сферата на туризма с цел размяна на туристи
 3. Подобряване на функционалността на секцията с въпроси и отговори чрез въвеждането на оценки на полезността на всеки отговор
 4. Участие в национални и международни туристически изложения и борси
 5. Подготовка на печатен каталог с обектите за настаняване на членовете и разпространяване
 6. Провеждане на редовни анкетни проучвания сред членовете и предоставяне на резултатите от тях на медиите за публикуване
 7. Превръщане на секцията с оферти за почивка, предоставени от членовете на Асоциацията, в пълноценен сайт от типа за групово пазаруване, конкурент на останалите подобни сайтове с оферти на къщи за гости. Огромното предимство за членовете на Асоциацията ще е фактът, че няма да им се удържат никакви комисиони за реализираните продажби (обичайните комисиони в другите сайтове варират от 10% до 20%).

 


 

Асоциацията на къщите за гости в България (АКГБ) е подписала рамков договор за сътрудничество със сдружение “Европейски институт за културен туризъм – ЕВРИКА”, което от 2003 г. успешно развива обучения по 20-те най-търсени професии в сферите хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и предприемачество на оперативно и управленско ниво. В сдружение „Еврика“ участват трима водещи специалисти от туристическата индустрия в България, начело със ст.ас.докт. Красен Русев – преподавател по Специализирани видове и алтернативни форми на туризъм, Селски и еко-туризъм, Конгресен, конферентен и събитиен туризъм, Туристически мениджмънт на културно-историческото наследство и други дисциплини.

 

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

 1. Изготвяне на концепции и стратегии за развитие на бизнеса на членовете на АКГБ, създаване на иновативни туристически продукти и разработване на туристически атракции както за общините, където се намират членовете на АКГБ;
 2. Въвеждане на общи стандарти и продукти, свързани с използване на био-земеделие, чиста продукция, автентична кухня с оригинални стари рецепти. Включване на услуги за гостите, като например разходки из красиви местности, анимационни услуги, игри и танци, досег с природата, билки и рецепти, народни лечебни практики, участие в празници, ритуали, възстановки, фестивали, приключения, екстремни ситуации и редица други услуги за доволни гости;
 3. Разработване на автентични и екологични местни продукти, с които предлаганите услуги на отделните членове на АКГБ да стане разпознаваемо като запазена марка;
 4. Предоставяне на консултантски услуги по превеждане на предлагания туристически продукт в съответствие с променените тенденции на туристическия пазар;
 5. Оказване на консултантска помощ за повишаване на маркетинговата култура и увеличаване на каналите за рекламиране и продажби на туристическите продукти;
 6. Обръщане особено внимание върху качеството на продукта и обслужването, изработване на система за обратна връзка чрез анкети, интервюта, непринудени разговори, тайнствени посетители и други подходи за установяване по най-достоверен начин на удовлетвореността на гостите. Целта е работа с персонала по повишаване на качеството на обслужване, съобразено с водещите европейски стандарти;
 7. Извършване на капацитетни проучвания, показващи дали дадено средство за подслон постига максимума от производствения си капацитет, заложен при разработване неговата строителна и експлоатационна концепция. Установяване кога е подходящ момент обектът за настаняване да се дострои или да се разшири бизнесът с построяването на втора къща за гости.
 8. Провеждане на професионално, чуждоезиково и компютърно обучение по професиите и специалностите, свързани с туристическия бранш. Обученията ще бъдат организирани при възможност в собствената база на членовете на АКГБ;
 9. Издаване на свидетелство за професионално обучение или удостоверение за професионална квалификация на служителите и управителите на обекти за настаняване, които са членове на АКГБ;
 10. Разработване на съвместни регионални, национални, трансгранични, европейски и международни проекти;
 11. Организиране на общи културни и научни прояви, празници и събития, тийм билдинг уикенди, програми за подмладяване и дълголетие;
 12. Разработване на проекти на членовете на АКГБ с цел кандидатстване за финансиране по европейски и други програми;
 13. Изготвяне на съвместни продуцентски, издателски, рекламни и информационни материали, представящи дейността на членовете на АКГБ;
 14. Изготвяне на национален каталог на АКГБ, който ще разказва приказка за магията, излъчвана от къщите за гости в България, и ще предлага унифицирана информация относно къщите за гости. Тази информация ще съдържа текст и фотоси, описание на допълнителни услуги, организиране на мероприятия, излети, походи, хоби занимания, приключения, цени, специалитети, степен на владеене чужди езици от персонала, препоръчвани туристически обиколки на страната с посещение на други къщи за гости от АКГБ с близки по тематичност услуги. Информацията в каталога ще се актуализира регулярно. Той ще бъде предоставян на туроператорите по българските черноморски и планински курорти, както и ще бъде достъпен на уебсайта на АКГБ;
 15. Организиране на съвместни журналистически рейдове и експедиентски турове с цел журналисти и туристически агенти да посещават къщи за гости, да публикуват статии за тях в страната и чужбина, а експедиентите, убеждавайки се в качеството на предлагането, да записват повече туристи;
 16. Учредяване на ежегодни награди: за най-доволен турист, отразил престоя си в медиите, за къща на годината, за най-интересна атракция и т.н.;
 17. Изготвяне обща Книга за гости, която да включва оригинални мнения, оценки и интересни мисли на известни VІР-гости, записани във всички книги на къщите за гости на членовете и регулярно допълвани в общата книга на уебсайта на АКГБ;
 18. Организиране на редовни събирания на членовете – годишно общо събрание, пролетен събор, есенен празник за 27 септември – Денят на туризма, както и други общи мероприятия, които да преминават под форма на обмяна на опит, тренинг и обучение, запознаващи с нововъведения в туризма, ползване на „добри практики“, иновативни предложения относно нови трендове и туристически атракции. Всяко едно от тези събирания ще бъде провеждано в различна/и къща/и за гости, членуваща/и в АКГБ с посещение на интересни забележителности наблизо;
 19. Изграждане на един или няколко пилотни модела на къща за гости, които да служат като пример за останалите членове;
 20. Развиване на международна дейност с асоциации, решаващи подобни задачи в чужбина. Целта е обмяна на опит, добри практики и експерти, както и стартиране общи инициативи и проекти;
 21. Съвместно организиране на други изяви и стопански инициативи по предложение на членовете на АКГБ;

 

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


 

към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


 

към РАЗДЕЛ: ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


 

към РАЗДЕЛ: ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


 

 

 

АКГБ - monochrome

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.