Управителен съвет и екип

Управителният съвет е висшият орган на управление на Асоциацията, който е отговорен за изпълнението на всички дейности по реализирането на общите цели. Той се състои от трима членове и се избира от общото събрание за срок от три години.

През текущия втори мандат сред членовето на управителния съвет влизат двама от неговите съучредители (Вероника и Петър). Кратка визитка на тримата членове на УС е представена по-долу:

ВЕРОНИКА КЪНЕВА
председател, местожителство: гр. Калофер

Г-жа Кънева има дългогодишен опит в бранша – от 2007 г. тя успешно управлява и налага марката „При чорбаджийката“, под която в Калофер функционират къща за гости и механа. Отлично запозната с проблемите на собствениците на подобен тип обекти за настаняване, тя се е заела като председател на Асоцицията да търси начини за тяхното разрешаване. Благодарение на множеството си контакти и предишен опит в различни бизнес начинания, г-жа Кънева има ясна визия и възможности да помогне на членовете на сдружението да разширят и развият собствения си бизнес.

ПЕТЪР ИВАНОВ
член на УС, местожителство: гр. София

Г-н Иванов има над 10-годишен опит в разработването на успешни бизнес стратегии за различни сектори. Професията му на бизнес анализатор и работата му за големи български компании и банки му е позволила да натрупа безценно ноу-хау за правенето на бизнес в България, което той ще сподели с останалите членове на Асоциацията. Конкретно в туристическата сфера, г-н Иванов е работил за популяризирането, разширяване на присъствието в интернет, изграждането на уебсайтове и спечелването на проекти с европейско финансиране на няколко къщи за гости.

ЛИЛЯНА КУЦАРОВА
член на УС, местожителство: гр. София

Г-жа Куцарова е успешен ръководител с дългогодишен опит в маркетинга, продажбите и управлението на хора на национално и регионално ниво. Притежава отличен бизнес нюх и умения за превръщането на един бизнес в успешен и неговото надграждане. Има собствена вила за гости, построена с много фантазия и любов. Познава проблемите на сектора отвътре.


Регионални представители

Ivan-Matsurev_170x180_rounded

ИВАН МАЦУРЕВ
представител за области Благоевград, Кюстендил и Смолян
местожителство: гр. Банско, тел: 0899 142 341

Г-н Мацурев има дългогодишен опит в туристическия сектор, като ръководи цялостния процес на управление на обекти за настаняване неизменно от 1976 г. насам. Сред управляваните от него обекти личат имената на хотел „Пирин” към ТК „Балкантурист” – гр. Банско, хотелски комплекс „Хаджирускови къщи”, хотелски комплекс „Стражите”, почивната база в гр. Банско на Министерство на промишлеността, след което собственост на ДЗИ „Отдих и туризъм“. От 2003 г. насам г-н Мацурев управлява собствен бизнес – къщи за гости и механа „Мацурев хан”, гр. Банско. Завършил е Института по туризъм в гр. Бургас, владее немски и руски език.


Консултанти

Красен Русев

Ст. ас. докт. КРАСЕН РУСЕВ
преподавател по туризъм – ВУМ, гр. Добрич

Г-н Русев е управител на сдружение “ЕВРИКА”. Той е консултант и преподавател по алтернативен, културен, селски и еко-туризъм, конгресен туризъм, туристически пазари. Автор е на книги и стратегии в туристическата сфера, заместник-председател на националния Съвет за обучение в туризма – София. Владее немски, руски, английски и датски език. Докторска дисертация: „Устойчиво регионално развитие чрез алтернативен туризъм и туристически атракции” в СУ „Св. Климент Орхидски”. Автор на книгите: „Новата България” – немскоезична екскурзоводска беседа-наръчник на туриста; „Родословното дърво на европейците“ ; Стратегия за Бранд „България” и „50-те атракции на българския туризъм” (последната под печат).


Чуждестранни партньори

ПЕНЧО СТЕФАНОВ
партньор, местожителство: гр. Кьолн, Германия

Г-н Стефанов живее в Германия от 2011 г. и работи в немска туроператорска фирма с над 30-годишен опит на местния пазар, която предлага туристически пакети в цял свят. Г-н Стефанов е специалист в онлайн рекламата на оферти за почивка и има много контакти в Германия и извън страната. Завършил е „Международни отношения“ в Софийския университет „Климент Охридски“, след което продължава образованието си по проджект мениджмънт в Германия. Живее в Бон и Кьолн. Владее отлично немски и английски, както и на добро ниво македонски, хърватски, сръбски и руски език.

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


към РАЗДЕЛ: ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


към РАЗДЕЛ: ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


АКГБ - monochrome