Годишни финансови отчети

Отчетна година – 2020:

 • Счетоводен баланс – отвори
 • Отчет за паричните потоци – отвори
 • Отчет за собствения капитал – отвори

Отчетна година – 2019:

 • Счетоводен баланс – отвори
 • Отчет за паричните потоци – отвори
 • Отчет за собствения капитал – отвори

Отчетна година – 2018:

 • Счетоводен баланс – отвори
 • Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност – отвори
 • Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност – отвори
 • Отчет за паричните потоци – отвори
 • Отчет за собствения капитал – отвори

Отчетна година – 2017:

 • Счетоводен баланс – отвори
 • Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност – отвори

Отчетна година – 2016:

 • Счетоводен баланс – отвори
 • Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност – отвори
 • Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност – отвори
 • Отчет за паричните потоци – отвори
 • Отчет за собствения капитал – отвори
 • Справка за предприятието – отвори

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


към РАЗДЕЛ: ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


АКГБ - monochrome