МT публикува проект за изменение на Закона за туризма, засягащ регистрацията на гостите

На 9-ти май Министерство на туризма (MT) публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за туризма, който въвежда изисквания към собствениците на места за настаняване за ежедневно отчитане на настанените гости. Промените са свързани със създаването на Единна система за туристическата информация (ЕСТИ), която ще започне да функционира в най-скоро време. Целта на ЕСТИ е да свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерство на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините.

Отделянето на тези текстове от другите планирани промени се налага поради важността на системата и за да се ускорят сроковете за създаването ѝ. Припомняме, че цялото обществено обсъждане по Закона за туризма бе удължено до постигане на работещи и балансирани решения, особено в частта за регламента за къмпингуването и в мерките за насърчаване развитието на планинския туризъм. По тази причина частта, касаеща изграждането и функционирането на ЕСТИ, се отделя в самостоятелен законопроект.

Системата се очаква да доведе до изсветляване на сектора и да допринесе за по-добра събираемост на постъпленията от туристическата дейност. Предвижда се улеснена процедура за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените туристи.

Какви задължения се предвиждат за собствениците на места за настаняване

Лицата, извършващи хотелиерство в места за настаняване от клас “А” (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили), ще бъдат задължени да осигуряват автоматизиран обмен на данни между информационната система на водения от тях регистър и Единната система за туристическа информация. Тоест създава се директен канал за връзка между хотелиерите и ЕСТИ, без да е необходимо тази информация да се предава първо на общината и после вторично да се подава към Министерството на туризма и другите ангажирани институции, какъвто е редът в момента. Информацията от регистрите директно ще постъпва в централизираната база данни на ЕСТИ, което прави значително по-бърза, евтина и ефективна процедурата по нейното предоставяне, както намалява риска от грешки и непълноти. На практика данните ще постъпват в системата в реално време.

За местата за настаняване от клас „Б“ (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги), които не водят регистър в електронна форма, се предвижда облекчение, като обменът на данни ще се осъществява чрез ежедневното им вписване в Единната система за туристическа информация посредством публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност.

Измененията в закона предвиждат каква информация за настанените туристи ще постъпва в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. За тях хотелиерите ще бъдат задължени да предоставят информация единствено за броя им, тяхното гражданство, датата на регистрация и датата на отпътуване.

Втората категория данни се отнася до другите чуждестранни туристи. За тях се предвижда предоставяне и запазване на данни, включващи както техния брой, така и идентифициращи данни: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност.

Данните за настанените туристи в единния регистър на ЕСТИ няма да бъдат публични, като достъп до тях ще имат само определените от закона субекти. НАП ще събира данни в агрегиран вид (брой настанени лица, брой нощувки) за контрол на постъпленията от туризма. МВР ще има достъп до данните, идентифициращи чуждестранните туристи в цялата страна (без информацията за туристите от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария). Достъпът на общините, НАП и МВР е отдалечен, като обхватът на данните е ограничен съобразно установеното в закона за съответната категория лица.

Глоби за неизпълнение на изискванията

При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи, са предвидени административни наказания:

 • за неизправните лица, които са задължени, но не водят регистър за настанените туристи, глобата ще е в размер 2000 лв., а имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица – в размер 7000 лв.;
 • за неизправните лица, които макар да водят такъв регистър, то това не се извършва в съответствие със законовите изисквания, глобата ще бъде в размер 1000 лв., а имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица – в размер 5000 лв.;
 • за неизправните лица, които не са осигурили или не извършват обмен на данни, съответно не вписват данните по реда на закона, глобата ще е в размер 1000 лв., а имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица – в размер 5000 лв.

Тук може да се запознаете със самия проект за изменение и допълнение на Закона за туризма в частта, касаеща функционирането на Единната система за електронна туристическа информация, както и с мотивите за неговото приемане.

С официалната позиция на АКГБ относно готвените промени може да се запознаете тук.

Коментари и предложения относно новите изисквания могат да бъдат изпращани до 23-ти май 2016 г. на следния електронен адрес: m.uzunova@tourism.government.bg.

2 коментара to МT публикува проект за изменение на Закона за туризма, засягащ регистрацията на гостите

 1. Теодор Христов каза:

  Пред хотела ни улицата е с огромни кратери !!!
  АЗ КОГО ДА ГЛОБЯВАМ ???

  • Администратор каза:

   За съжаление единственото, което можем да направим в подобни ситуации, е да не спираме да подаваме жалби до местната власт и съответните учреждения, които са отговорни за поддръжката и ремонта на обществената инфраструктура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.