земеделски производители

сега разглеждате по етикет

 
 

Над 600 фермери кандидатстваха за пари за техника само за ден

Още през първия от шестте дни за кандидатстване по извънредния прием на проекти за покупка на земеделска техника са подадени над 600 заявления, съобщи държавен фонд „Земеделие“. Между 7 и 12 септември включително фондът набира предложения за разпределянето на 50 млн. евро за модернизация на земеделските стопанства.

Прочети още

До 75% субсидиране ще има за неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020

Подпомагането на инвестициите в неземеделски дейности е от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Насърчаването на инвестициите в тях ще има положителен ефект върху заетостта и ще предостави нови икономически възможности пред земеделските производители, микропредприятията и занаятчиите, развиващи дейност в селски райони. Вижте по-долу за какво се предоставя подпомагане.

Прочети още

Мярка 6.1- Млад фермер е шанс за хиляди да направят първи крачки с бизнес на село

От Националната служба за съвети в земеделието заявиха, че ще изготвят безплатно проектите на младите фермери, а преди стартирането на приема могат да окажат пълно съдействие за предпроектно консултиране и съвети.

Прочети още

Ясни са датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Вече са ясни  датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август.

Прочети още

Задава се нов прием на проекти по мярка 4.1 – Модернизация на земеделските стопанства

Нов прием на проекти по мярка 4.1 – Модернизация на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се очаква през 2016 г. Това стана ясно след изказване на изп. директор на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) Румен Порожанов на пресконференция в края на май във Велико Търново.

Прочети още

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Цел: Подобряване на конкурентоспособността на земеделието в република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Прочети още