Мярка 6.1- Млад фермер е шанс за хиляди да направят първи крачки с бизнес на село

От Националната служба за съвети в земеделието заявиха, че ще изготвят безплатно проектите на младите фермери, а преди стартирането на приема могат да окажат пълно съдействие за предпроектно консултиране и съвети.

На 2-ри юни наредбата за мярка Млад фермер бе обнародвана в Държавен вестник, а сега се очаква МЗХ да обяви от кога ще стартира приемът на проекти. Всички потенциални бенефициенти могат вече да посетят областните офиси на Националната служба за съвети в земеделието (НСЗ), която ще изготвя проектите по мярка 6.1 напълно безплатно.

Изискването за стандартен производствен обем (СПО) по мярка 6.1 ще се доказва първо на база анкетната карта с отглежданите култури и описа от ветеринарния лекар или извадка от системата на Агенция по храните за животните, съответно за земята трябва да има документ за правно основание – собственост или наем/аренда за срок от минимум 5 години.

Намерението за достигане на СПО от 8000 евро се допуска само през текущата стопанска година, като става въпрос, че ако младият фермер има трайни насаждения, вече няма как да кандидатства с намерения. Той би трябвало да ги засади, ако са по нормалния метод до 14 април, а ако са били по картонажен метод, тогава може след тази дата, но трябва към датата на кандидатстване да ги е насадил. Т.е. намерение ще може само за определени култури. За това е добре да се посети офиса и да се види за кои култури може да се кандидатства с намерение.

150-часовият курс не е задължителен за младите фермери към датата на кандидатстване. Той не носи допълнителни точки при кандидатстване, а допълнителни точки бенефициентите могат да получат ако са завършили средно специално-аграрно или ветеринарно образования или висше такова.

Според условията на наредбата към мярка 6.1 – фермерът сам избира кога да подаде заявката за плащане от две години и 6 месеца след подаване на проекта нататък. Т.е. срокът му за поетите проектни  ангажименти зависи от самия него. Няма точен определен срок, 2 , 3 или 5 години, както беше по предходната ПРСР 2007-2013.

Приоритет ще има за стопанствата в сектора плодове, зеленчуци и животни, както и тези, които създават нови работни места и тези които ще отглеждат или са в процес на преход към биологично земеделие на цялото или на част от стопанството.

По мярка 6.1 няма изискване бенефициентите да доказват как са изразходили получените средства. Те трябва да докажат, че бизнес плана е изпълнен, че са изпълнили всички цели, които са отбелязали в таблиците, че са направили минимум 4000 евро СПО растеж, че са изпълнили инвестициите, които са заложили в таблицата, че са завършили образованието, ако го нямат или са изкарали курс.

Източник: Асоциация на българските села (АБС)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.