трудови борси

сега разглеждате по етикет

 
 

Още 3 младежки трудови борси през втората половина на април

През втората половина на месец април Агенцията по заетостта проведе 4 специализирани трудови борси, 3 от които младежки и 1 – ориентирана към ромската общност, както и 9 общи. 1 525 търсещи работа лица посетиха борсите. 187 работодатели обявиха 1 068 свободни работни места.

Прочети още

Нови 2151 свободни работни места на трудовите борси през първата половина на април

През първата половина на април 269 работодатели от различни браншове участваха в борсите, организирани от Агенцията по заетостта. Те обявиха 2 151 свободни работни места на общо 20-те трудови борси. От тях 7 бяха специализирани – 5 насочени към младежите, една – към ромската общност, и една към неравностойните групи на пазара на труда. Останалите 13 бяха общи. 2 502 безработни лица потърсиха работа.

Прочети още