трудови борси

сега разглеждате по етикет

 
COVID-19 Ваканция и СПА Експо Вероника Кънева ЕСТИ Закон за туризма Наредба за местата за настаняване и заведенията за хранене ОПРЧР ПРСР Турция Фестивал на фолклорната носия алергени алтернативен туризъм европейски програми единен телефонен номер етикет за качество заведения за хранене земеделски производители кадри категоризация класации културно-исторически туризъм къщи за гости лични данни младежка заетост насърчаване на вътрешния туризъм насърчителни мерки за заетост и обучение обществено обсъждане пожарна безопасност регионален туристически проект регистър сезонни работници селски туризъм статистика съвети и обучение телевизионно участие трудови борси туристическа реклама туристически изложения туристически райони туристическо лого финансиране фолклорен събор хижи хотели чуждестранни туристи
 

Още 3 младежки трудови борси през втората половина на април

През втората половина на месец април Агенцията по заетостта проведе 4 специализирани трудови борси, 3 от които младежки и 1 – ориентирана към ромската общност, както и 9 общи. 1 525 търсещи работа лица посетиха борсите. 187 работодатели обявиха 1 068 свободни работни места.

Прочети още

Нови 2151 свободни работни места на трудовите борси през първата половина на април

През първата половина на април 269 работодатели от различни браншове участваха в борсите, организирани от Агенцията по заетостта. Те обявиха 2 151 свободни работни места на общо 20-те трудови борси. От тях 7 бяха специализирани – 5 насочени към младежите, една – към ромската общност, и една към неравностойните групи на пазара на труда. Останалите 13 бяха общи. 2 502 безработни лица потърсиха работа.

Прочети още