сервиране

сега разглеждате по етикет

 
 

Основни правила за етикета при официалното подреждане на масата

Броят на приборите показва броя на блюдата, които ще се сервират. Вилиците винаги се поставят отляво, а ножоветеотдясно на чинията, с острието навътре. Броят на приборите отляво на чинията не трябва да надхвърля три, а броят отдясно – четири. За следващите блюда приборите могат да се донесат допълнително, когато е необходимо. Над чинията се поставят приборите за десерта. Вилицата е под лъжицата, с дръжката отляво. Дръжката на лъжицата е отдясно. Ножът за хляб е от дясната страна на чинията за хляб, с острието навън. Разстоянието между центъра на местата трябва да е 60-80 см., за да се гарантира, че всеки гост има достатъчно място. Салфетките са поставят по средата на чинията.

Прочети още