ОПРЧР

сега разглеждате по етикет

 
 

Нови 1100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОПРЧР

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.

Прочети още

Отново се набират заявки по схемата „Обучения и заетост“, бюджетът е 30 млн. лв.

Агенцията по заетостта започва повторното набиране на заявки по схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Кандидатстването ще е само по електронен път (чрез сканирани или електронно подписани документи) на сайтовете на областните бюра по труда от 16-ти до 20-ти май.

Прочети още

Схемата „Младежка заетост“ отново беше отворена за компаниите

Агенцията по заетостта (АЗ) започна нов прием на заявления от работодатели за разкриване на работни места по схема „Младежка заетост“. Целта на програмата е да осигури стаж и обучение в компании на около 8000 младежи до 29 години включително. За разлика от предишния прием, този път работодателите ще могат да подават заявките си по улеснен образец, а процедурата по одобряването им ще се извършва текущо, по реда на тяхното постъпване.

Прочети още

Нови моменти в ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.

Прочети още

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост”

От 13.03.2015 г. бюрата по труда в цялата страна приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за подаване на заявките е до 20.03.2015 г.

Прочети още

Стартира изпълнението на схема „Младежка заетост”

Стартира изпълнението на дейностите по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” информира работодателите, които са подали заявки за включване в схемата, че на 6 март 2015 г. на официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван списък с одобрените заявки.

Прочети още