насърчителни мерки за заетост и обучение

сега разглеждате по етикет

 
 

Фирми и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ за запазване на работни места

Агенцията по заетостта  стартира нова процедура за изплащане на компенсации на работодатели за запазване заетостта на техните работници и служители. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват директно засегнатите от извънредното положение предприятия и самоосигуряващи се лица от сферата на транспорта и туризма.

Прочети още

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Прочети още

Нови 1100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОПРЧР

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.

Прочети още

Отново се набират заявки по схемата „Обучения и заетост“, бюджетът е 30 млн. лв.

Агенцията по заетостта започва повторното набиране на заявки по схемата „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Кандидатстването ще е само по електронен път (чрез сканирани или електронно подписани документи) на сайтовете на областните бюра по труда от 16-ти до 20-ти май.

Прочети още

Схемата „Младежка заетост“ отново беше отворена за компаниите

Агенцията по заетостта (АЗ) започна нов прием на заявления от работодатели за разкриване на работни места по схема „Младежка заетост“. Целта на програмата е да осигури стаж и обучение в компании на около 8000 младежи до 29 години включително. За разлика от предишния прием, този път работодателите ще могат да подават заявките си по улеснен образец, а процедурата по одобряването им ще се извършва текущо, по реда на тяхното постъпване.

Прочети още

Бюрата по труда обявяват процедури за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение

От понеделник, 16.03.2015 г., бюрата по труда в цялата страна обявяват процедури за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на 2 670 работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите до 26.03.2015 г.

Прочети още

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост”

От 13.03.2015 г. бюрата по труда в цялата страна приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за подаване на заявките е до 20.03.2015 г.

Прочети още

Стартира изпълнението на схема „Младежка заетост”

Стартира изпълнението на дейностите по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” информира работодателите, които са подали заявки за включване в схемата, че на 6 март 2015 г. на официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван списък с одобрените заявки.

Прочети още