младежка заетост

сега разглеждате по етикет

 
 

Продължава набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица по ОП РЧР 2014-2020

Агенцията по заетостта продължава набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Прочети още

Нови 1100 работни места се откриват по схема „Младежка заетост“ на ОПРЧР

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г.

Прочети още

Схемата „Младежка заетост“ отново беше отворена за компаниите

Агенцията по заетостта (АЗ) започна нов прием на заявления от работодатели за разкриване на работни места по схема „Младежка заетост“. Целта на програмата е да осигури стаж и обучение в компании на около 8000 младежи до 29 години включително. За разлика от предишния прием, този път работодателите ще могат да подават заявките си по улеснен образец, а процедурата по одобряването им ще се извършва текущо, по реда на тяхното постъпване.

Прочети още

Още 3 младежки трудови борси през втората половина на април

През втората половина на месец април Агенцията по заетостта проведе 4 специализирани трудови борси, 3 от които младежки и 1 – ориентирана към ромската общност, както и 9 общи. 1 525 търсещи работа лица посетиха борсите. 187 работодатели обявиха 1 068 свободни работни места.

Прочети още

Нови 2151 свободни работни места на трудовите борси през първата половина на април

През първата половина на април 269 работодатели от различни браншове участваха в борсите, организирани от Агенцията по заетостта. Те обявиха 2 151 свободни работни места на общо 20-те трудови борси. От тях 7 бяха специализирани – 5 насочени към младежите, една – към ромската общност, и една към неравностойните групи на пазара на труда. Останалите 13 бяха общи. 2 502 безработни лица потърсиха работа.

Прочети още

Стартира изпълнението на схема „Младежка заетост”

Стартира изпълнението на дейностите по схема „Младежка заетост”. Агенцията по заетостта в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 – „Младежка заетост” информира работодателите, които са подали заявки за включване в схемата, че на 6 март 2015 г. на официалната страница на Агенцията по заетостта ще бъде публикуван списък с одобрените заявки.

Прочети още

Николина Ангелкова и Ивайло Калфин ще си сътрудничат за подобряване на професионалното обучение на кадри в туризма

Министърът на туризма Николина Ангелкова и социалният министър Ивайло Калфин ще си сътрудничат за създаване на условия, които да подобрят професионалното обучение на кадрите в туристическия сектор. На среща между двамата бе договорено да бъдат предприети координирани стъпки за облекчаване на условията за постъпване на работа за лица над 16 годишна възраст.

Прочети още