категоризация

сега разглеждате по етикет

 
 

Само сертифицирани хотели вече могат да носят определението СПА

Само сертифицираните обекти вече ще могат да слагат към наименованието си определението СПА. Сертификацията ще става по реда на наредба на Министерството на туризма, която е публикувана в Държавен вестник. С нея се въвеждат минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят тези специализирани центрове.

Прочети още

Изисквания за получаване на хотелски звезди в България и Европа

Категоризацията на хотелите в България и прилежащите към тях заведения за хранене се извършва в съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения. Хотелите в България могат да получат от една до пет звезди в зависимост от съответствието им с изброените по-долу изисквания. Интересно е и направеното сравнение на условията за получаване на хотелски звезди в България и Европа.

Прочети още

Категорията на планинските хижи и местата за хранене към тях ще се означава с еделвайси

Категорията на планинските хижи и местата за хранене към тях ще се означава не със звезди, както е при хотелите, а с еделвайси, като максималният брой е три. На обектите, които в момента са категоризирани, няма да се налага да започват нова процедура, но тези, чиято досегашна категория е с изтекъл срок, ще трябва да преминат процедурата наново. Глобата за обект без категория е между 1000 и 10 хил. лв., а за по-лошо качество на услугите, отколкото категорията изисква – от 1000 до 3 хил. лв.

Прочети още

Категории и типове туристически обекти

Съгласно Закона за туризма различаваме 2 категории туристически обекти за временно настаняване:

1) Средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;

2) Места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги.

Но какво всъщност стои зад тези наименования?

Прочети още