европейски програми

сега разглеждате по етикет

 
 

Мярка 6.1- Млад фермер е шанс за хиляди да направят първи крачки с бизнес на село

От Националната служба за съвети в земеделието заявиха, че ще изготвят безплатно проектите на младите фермери, а преди стартирането на приема могат да окажат пълно съдействие за предпроектно консултиране и съвети.

Прочети още

Ясни са датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020)

Вече са ясни  датите за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август.

Прочети още

Инвестиционни проекти за селски туризъм по мярка 6.4 се очаква да се приемат от 2016 г.

Инвестиционни проекти за селски туризъм и услуги в селата по мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се очаква да се приемат от 2016 г. Преди да бъде отворен прием по мярка 6.4, се очаква МЗХ първо да отвори „прозорците“ по мерките 6.1 – Млад фермер и 4.2 – Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция.

Прочети още

Задава се нов прием на проекти по мярка 4.1 – Модернизация на земеделските стопанства

Нов прием на проекти по мярка 4.1 – Модернизация на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се очаква през 2016 г. Това стана ясно след изказване на изп. директор на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) Румен Порожанов на пресконференция в края на май във Велико Търново.

Прочети още

Нови моменти в ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

В рамките на Приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ ще се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.

Прочети още

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Цел: Подобряване на конкурентоспособността на земеделието в република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал.

Прочети още

Започна процедура по набиране на заявки от работодатели от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост”

От 13.03.2015 г. бюрата по труда в цялата страна приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за подаване на заявките е до 20.03.2015 г.

Прочети още