Дискусии

В тази секция можете да задавате Вашите въпроси към екипа на АКГБ. На всички членове на сдружението се гарантира навременен и експертен отговор, а на въпросите от трети лица – отговор при наличен ресурс и с известно закъснение.

Въпросите се задават, след като напишете коментар в полето по-долу. Администраторите на сайта ще обработят Вашето запитване и ще го публикуват самостоятелно на тази страница. Бъдете търпеливи, отговорът може и да се забави!

Въпроси и отговори

Задайте Вашия въпрос в полето за коментар по-долу.

90 коментара to Дискусии

 1. Доротея Недялкова каза:

  Здравейте,
  физическо лице отдава стаи за гости от собствената си къща. Има регистрация в ЕСТИ, обекта е категоризиран с 1 звезда и заплаща туристически данък.
  Въпросите ми са:
  1. Трябва ли ФЛ да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ, за да продължи да отдава стаи под наем?
  2. Трябва ли ФЛ да подаде Патентна декларация?

  • Администратор каза:

   Освен юридическите лица с нестопанска цел и чуждестранните, на вписване в Регистър БУЛСТАТ подлежат и физическите лица, осъществяващи свободна дейност (повече инфо ТУК). Според нас е нужно, иначе няма как да може да издавате фактури.
   По отношение на втория въпрос: има два начина за деклариране на доходите от краткосрочно настаняване като физическо лице. Единият е като доходи от наем, при който се плаща авансов данък на всеки три месеца чрез декларация към НАП. Щом имате категоризация и плащате туристически данък обаче вие попадате във втория вариант, който е плащане на местен патентен данък (тъй като се води, че извършвате дейност за краткосрочно настаняване, а не наем с договор). Данъчната декларация за патентния данък следва да бъде подадена в срок до 31 януари всяка година.

  • Панайотова каза:

   Според моя приятелка, която е счетоводителка, след като имаме регистрация по БУЛСТАТ като физическо лице трябва и да подаваме месечно фактури по ДДС за приходите, които сме получили, което вече прави нещата сложни и е реалната спънка с промените в закона. Сумите за данъци са сходни като ставка от наем, но административното утежнение е доста голямо, в сравнение с подаване на една декларация за доход от наем. Имаме подаване на справка в системата за туристическа информация и подаване на ДДС фактури – това всеки месец. Отделно патентен данък и туристически данък съпроводени със съответните бумаги.

  • Администратор каза:

   Г-жо Панайотова, напълно сте права – административната тежест е много голяма и затруднява неимоверно действащия на светло дребен бизнес. Ще продължим да поставяме въпроса с облекчаване на процедурите при срещите си с представители на ресорните ведомства и писмата си към отговорните лица.

 2. Рангел Николов каза:

  Здравейте,отдавам сезонно чрез Букинг няколко студиа като физ. лице .До 2019 заплащах 10% данък върху доход от наем.Въпросите ми са:
  Сега ще мога ли да работя по облекчения режим ,чрез онлайн регистрация при положение че моята адресна рег. е в друго населено място ,но в сезона живея в едно от студиата в сградарта с останалите помещения които рентиерствам?
  Доколкото разбирам ще трябва да платя патентен данък и туристически данък,но не съм наясно ще трябва ли отново да плащам и 10% данък върху доход от наем?

  • Администратор каза:

   Патентен данък (ако работите като физическо лице) и туристически такси (към местната община) следва да заплащате, ако отдавате вашите обекти за краткосрочно настаняване, т.е. нощувки на туристи. С новите промени в Закона за туризма вече ще се изисква обектите да са или категоризирани, или регистрирани към съответната община. Данъкът върху доход от наем е друг случай – отдавате дългосрочно под наем и не работите с туристи, ами имате наематели. Вие трябва да решите по кой от двата начина ще работите, т.е. какви данъци и такси ще плащате.
   По отношение на адресната регистрация – местните туристически такси се плащат в общината, където се намират обектите, а не къде живеете вие. Плащането може да направите веднъж годишно за целия период, ако решите, до 31-ви януари на следващата година. Иначе от вашата адресна регистрация зависи кой офис на НАП ви обслужва, самото плащане на патентния данък или данъка от наем може да се извърши и онлайн.

 3. Катя Раленекова каза:

  Здравейте, имам фирма която закупи два апартамента в курортно селище и ще ги отдавам под наем. Имам няколко въпроса: 1.Ние ще подадем в Общината заявление за категоризация и предполагам, че ще ни издадат временно, трябва ли да подаваме отчетност за настанени гости през този период, ако апартаментите не се отдават.
  2. Какъв документ трябва да попълват туристите при настаняване, за да им се съберат всички данни, които са необходими за попълване справката пред общината и да отговорим на изискванията за защита на лични данни.
  3. Освен регистрацията в общината и подаването всеки месец информация за настанените лица трябва ли регистрации в други институции и други такси, за да работят апартаментите. Ние ЩЕ издаваме фактури с ДДС, всичко ще е по банка през букинг. Притеснението ми е да не пропускам нещо и да ме глобят.
  Благодаря предватително!

  • Администратор каза:

   1) Преди се подаваше ежемесечно регистрационна форма за настанените гости към съответната община, но това изискване вече отпадна. Сега всички гости трябва да ги регистрирате в деня на пристигане в ЕСТИ. В стопанския отдел на общината вече имат достъп до системата, така че когато отидете да плащате данък те могат да изкарат справка по месеци за настанените гости. Ако нямате гости, не подавате нищо към ЕСТИ. Това е облекчение спрямо преди. Ако случайно сте сред фирмите, избрани от НСИ да участват в ежемесечното им проучване на сектора, ще трябва да подавате и към тях бройката на гостите за изминалия месец, от кои държави са, броя на реализираните нощувки и приходите от тях.
   2) Ние вече не предоставяме на туристите карти за настаняване, които те да попълват със своите данни, с цел защита на личните данни. Можете да съберете личните карти, да ги регистрирате в ЕСТИ и след това да ги върнете на туристите.
   3) Както вече споменахме регистрацията на туристите вече се извършва изключително през ЕСТИ, евентуално и към НСИ, ако сте включени в тяхната извадка (в този случай ще получите имейл или обаждане). Остават естествено данъчно-счетоводните аспекти, които включват срокове за отделните месечни декларации за самоосигуряващо се лице, евентуално деклариране на доходи от наем, годишна данъчна декларация и т.н. За тези въпроси е добре да ползвате услугите на експерт-счетоводител, който да има грижавата за тяхното изпълнение.

 4. Надежда Гроздева каза:

  Здравейте, интересува ме дали чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма, след последната промяна – изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., следва да се тълкува, че е възможно лице да отдава под наем къща за гости на туристи като физическо лице, без да е необходимо да обитава същата?

  Актуален текст:
  (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда…

  Текст преди промяната:
  (Доп. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.

  • Администратор каза:

   С уговорката, че не сме потърсили мнението на юрист – експерт по темата, за нас изменението наистина означава, че вече се разрешава на физически лица да отдават къща за гости без да е необходимо да обитават същата. Консултирайте се и с експертите от стопанския отдел на вашата община, за да чуете и тяхното тълкувание. Ако желаете да си сътрудничите с нас, ние можем да отправим въпроса нагоре директно към Министерство на туризма.

 5. Йордан каза:

  Здравейте,
  Имам следният въпрос: на моя фирма ЕООД имам регистрирани (категоризирани) няколко апартамента за гости. Приемам съответните гости, в повечето случаи са редовни, с които вече се познаваме добре, регистрирам ги в ЕСТИ, но плащането за нощувките ще постъпи по банка (нямам касов апарат, дейността не е основна), след като гостите са приключили своята почивка.
  При евентуална проверка от НАП може ли да възникне проблем, поради факта, че гостите са настанени и регистрирани към момента на проверката, а плащане не е постъпило? То ще постъпи през месеца, следващ месеца на извършените нощувки?
  Втори въпрос: Поради това, че нямам касов апарат мога ли да приема плащане в брой, като същият ден в който съм приел плащането отида да го внеса по фирмената ми сметка, като посоча, че това плащане е от съответното име на човека регистриран за съответната нощувка?

  Благодаря!

  • Администратор каза:

   Според нас във Вашия случай има голяма вероятност да отнесете глоба от НАП, защото имате регистрирани гости в ЕСТИ, а срещу това нямате никакво плащане в кеш или по банков път. Обсъдете с юрист дали има някаква възможност да уредите тези отношения с гостите посредством договор, за да е ясно, че не укривате доходи. По отношение на втория въпрос: не можете да приемате никакви плащания в брой, ако нямате касов апарат. В този случай може да разчитате само на преводи по ваша сметка.

 6. Иванка каза:

  Здравейте,
  Съпругът ми има наследствена къща, която е категоризирана като „стаи за гости“. Желанието ни е да прехвърлим дейността на трето лице и то да се занимава с къщата.
  1.Трябва ли да бъде отдадена под наем и какво правим с категоризацията?
  2.Трябва ли да се прекрати и дали трябва да се прави нова на третото лице?
  3.Ако лицето е пенсионер, трябва ли да се регистрира като физическо лице и той ли си плаща патента в началото на годината?
  Моля, ако не Ви затруднявам да ни посочите последователността от стъпки, за да се случи това прехвърляне на дейността.

  • Администратор каза:

   Във вашия случай ще трябва да изготвите договор за наем, с който предоставяте къщата на трето лице, което ще развива туристическа дейност в нея. То задължително ще трябва да направи нова категоризация на свое име като физическо лице или като фирма. Категоризацията може да бъде променена и на „къща за гости“, ако отговаря на условията. Лицето, което е пенсионер, само трябва да реши кой режим е по-изгоден за него – да плаща патентен данък и да работи като физическо лице или чрез собствена фирма и да осчетоводява фактури. Ако няма много разходни фактури, първият вариант за него ще е по-изгоден.
   Като последователност – първо трябва да отиде до стапанския отдел на общината, в която се намира къщата и да подаде нужните документи за категоризация. Следваща стъпка е изкарване на разрешително от ХЕИ. Има и противопожарни изисквания, които трябва да се покрият – свържете се с местната пожарна служба. Когато започне дейност, лицето ще трябва да въвежда настанените туристи в системата ЕСТИ, да плаща местен туристически данък в общината и да спазва сроковете на НАП за подаване на данъчна декларация и евентуално да декларира платения към вас наем.

 7. Златозара Янева каза:

  Здравейте имаме регистрирана и категоризирана къща за гости , имаме и регистрация вЕСТИ платили сме туристическа такса.
  Въпроса ми е към 31.01 патент ли трябва да платим и съответно към общината където се намира обекта ли или може във всеки офис на НАП?

  • Администратор каза:

   Дължите патентен данък, ако работите под този режим като физическо лице или едноличен търговец. Ако сте управител на фирма сте под друг режим и дължите други данъци. Вие сами избирате по кой режим да работите. Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност.

 8. Златозара Янева каза:

  Ако физическото лице което е собственик на къщата за гости е пенсионер трябва ли за времето през което къщата е работила лицето да внася здравни осигуровки ?

  • Администратор каза:

   Когато пенсионер извършва стопанска дейност той следва да се самоосигурява, вкл. да заплаща здравни вноски. В случай че в определен период от годината не работите, тогава подайте декларация в НАП за временно спиране на дейността, така няма да дължите осигурителни и здравни вноски през периода, в който не развивате дейност. Когато къщата започне отново да оперира подайте нова декларация в НАП за възобновяване на дейността.

 9. Добринка Иванова каза:

  Здравейте, подавам ежемесечно регистър на настанените туристи в ЕСТИ. Въпросът ми е как точно се подава в системата годишната декларация за настанени туристи?

  • Администратор каза:

   Задължението за подаване на месечна справка-декларация за реализираните нощувки към съответната община отпадна с влизането в сила на системата ЕСТИ, тъй като общините имат достъп до качваните там данни и сами си генерират справките. Вашето задължение е да вписвате данните на туристите в срок до 24 часа от тяхното настаняване (чл. 116, ал. 6, т. 3 от Закона за туризма). Изключение се допуска за отдалечени райони, в които липсва интернет свързаност – за тях се допуска регистрирането на туристите в ЕСТИ да се извършва веднъж седмично.
   По отношение на годишната декларация за облагане с туристически данък по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ – задължението за подаването ѝ за предходната година остава в сила до 31-ви януари на текущата година в местната данъчна служба към общината. Ако работите като физическо лице или едноличен търговец имате задължение да подадете декларация за патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ в същия срок. Някои общини вече предлагат и възможност за електронно подаване на декларациите.

 10. Страшимир Грашев каза:

  Здравейте
  от скоро съм собственик на къща в планината как
  да я регистрирам като къща за гости няма адрес не е в урбанизирана територия
  От общината казват че трябва да живея на адреса но не могат да ме регистрират защото няма адрес.
  Какво да направя?

  • Администратор каза:

   Отправете Вашето запитване в писмена форма към съответната служба по градоустройство на Вашата община, ако трябва и до главния архитект. Попитайте какви са начините за изкарване на адрес на къщата. Оттам ще Ви отговорят с насоки как да действате и към кого да се обърнете, ако е възможно да се направи нещо по въпроса.

 11. Никола Димитров каза:

  В момента сме в процес на категоризация на къща за гости и в един по-горен коментар прочетохме че е нужно разрешително от ХЕИ, но никъде в закона за туризма не намираме текст за това. Напротив, комисията която осъществява проверка и издава категоризацията е от общината.Може ли някой да ни посочи къде точно пише и в кой закон че ни е нужно разрешително от ХЕИ. Респективно за противопожарни изисквания потърсихме началника на пожарната служба в града, но ни отговори че няма специфични изисквания към къщата за гости

  • Администратор каза:

   Явно не е в Закона за туризма, а в друга наредба. Би трябвало от общината да ви поискат разрешителното от ХЕИ преди да ви категоризират. Ако го нямате, поемате риск в случай на внезапна проверка. ХЕИ сравнително често правят проверки на работещите обекти и издават предписания, ако има несъответствия с хигиенните изисквания, препаратите за дезинфекция и т.н. Ако не ги изпълните сте заплашени да ви затворят обекта. По отношение на противопожарните изисквания – те не са специфични за къщите за гости, а се отнасят за всички обекти, които работят с клиенти. Трябва да имате на разположение пожарогасители, схеми за евакуация. Повече информация вижте в тази статия: Инструкции за осигуряване на пожарна безопасност в по-малките обекти за настаняване.

 12. Ivelin Stefanov каза:

  Здравейте,планираме стартиране на отдаване на стаи за гости в обитаваната от нас къща. С голямо закъснение получихме категоризацията ни от общината. Получихме документа преди няколко дни, а на датата на издаване на категоризацията пише 1.09.2020
  имам 3 въпроса?
  1.Проблем ли е, че не сме се регистрирали в ести, а датата на издаване на категоризацията е 1.09.20 ? Дали ще има някакви глоби?
  2. Дейност не сме извършвали през 2020, но с тази стара дата на категоризацията закъсняваме и към местни данъци и такси с патентната декларация, било то и с нулев приход. Тук също ли ще имаме глоби?
  3. Какъв е редът след получаване на категоризацията? Първо в Ести или местни данъци и такси трябва да се регистрираме?
  Благодарим предварително!

  • Администратор каза:

   Поред на въпросите:
   1. Не би трябвало да има проблем в случай, че дотогава не сте извършвали дейност. Изискването за ЕСТИ е да регистрирате в системата Вашите гости в срок от 24 часа от тяхното настаняване. Така че щом не сте приемали гости преди връчването на категоризацията не сте нарушили изискването.
   2. Преди да започнете дейност като физическо лице или едноличен търговец се подава патентна декларация в общината, в която се отбелязва като обстоятелство определянето на патентен данък при започването на патентна дейност. Със същата декларация може да се заяви и прекратяването на патентната дейност. Във Вашия случай Вие следва сега да подадете тази декларация за първи път, преди това не сте имали дейност и не сте имали задължение да я подавате ежегодно. Задължението за деклариране на патентния данък не е свързано с датата на издаване на категоризацията.
   3. Ако още не сте го направили, отидете на страницата на ЕСТИ и натиснете на линка за Заявление за регистрация на ЛИДО на физическо или юридическо лице. Попълнете данните си и прикачете удостоверението за категоризация. Скоро трябва да получите имейл от администратор как да довършите регистрацията си в системата. Службата по местни данъци и такси използва информацията от ЕСТИ, за да изчисли Вашия месечен данък. Регистрацията там се прави по служебен ред – на база на първоначалната патентна декларация за започване на дейност и данните от ЕСТИ.

 13. красимир каза:

  физическо лице с патент къща за гости подава ли ГДД по чл 50 отЗДДФЛ

  • Администратор каза:

   Да, нужно е да подадете. Повече подробности относно подаването на ГДД може да получите от страницата на НАП тук.

 14. Милен Желев каза:

  Здравейте,имам няколко въпроса ,за стъпките, необходими за започване отдаване на студия,от жилищна сграда за нощувки.Не живея там.
  1 Регистрирам ли се като физическо лице първо в общината,че ще отдавам студия за нощувки ?
  2 Необходима ли е регистрация по ДДС за физ.лице ,заради посредничество с платформи като Booking ,Arbnb и др. подобни,заради техните фактури по комисионните и дължимия от мен ДДС по тях.?
  3 При положение на регистрация по ДДС, длъжен ли съм да подавам документи за патент и съответно да дължа патентен данък?
  4 Ако имам патентен данък ,какви други данъци дължа ,ДОД дължа ли ,кога се подава декларация за него?
  5 В момента съм самоосигуряващ се ,само със здравни осигуровки, трябва ли да плащам осигуровки за времето през което отдавам за нощувки ,ако в даден месец нямам или са няколко нощувки само , трябва ли да се осигурявам и колко ( да не стане примерно оборот от нощувки 100 лв ,а осигуровки 205 лв)?
  6 Ако отдавам за нощувки сезонно само (примерно лятото) ,дължа ли и осигуровки за зимния период,как става отписването от дейността и съответно да съм пак самоосигуряващ се?
  7 Мога ли да приемам плащане в брой за нощувки, длъжен ли съм да имам касов апарат , регистрацията на туристите електронна ли е и как отчитам оборотите от нощувки пред НАП без касов апарат?
  8 Имам фирма, която не е регистрирана по ДДС,занимаваща се с друга дейност сезонно (3,4 месеца годишно е активна). Въпросът ми е – кое е по-добре и облекчено административно и финансово – да регистрирам студията към фирмата и съответно с касов апарат да се отчита , данъците да са обвързани с фирмата ,или да са регистрирани към мен като ФЛ и съответните данъци ?
  Благодаря предварително, предполагам има още много неща , за които дори не знам ,че трябва да питам,но искам всичко да изпипам законово , преди да започна тази дейност.Ще се радвам на какъвто и да е съвет .

  • Администратор каза:

   1. Да, регистрирате се в общината по адрес на обекта. 2. Нашето законодателство изисква да имате регистрация по ДДС в конкретния случай на работа с чуждестранни резервационни платформи като Booking и AirBnB. Като физическо лице може да си направите доброволна регистрация по чл. 97А от ЗДДС. 3. Според Министерство на финансите: „Физическите лица и едноличните търговци, които осъществяват патентни дейности, са данъчно задължени лица и се облагат с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че: 1) оборотът на всяко лице за предходната година не превишава 50 000 лв. и 2) лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.“ Оттук се вижда, че независимо дали имате регистрация по чл. 97А от ЗДДС, то патентният данък си остава дължим.
   На останалите въпроси сам ще намерите отговор. Ясно е, че ви трябва експертна помощ и затова потърсете платена консултация от счетоводител, юрист или друг специалист. Тук се стремим да отговаряме на конкретни запитвания, свързани с функционирането на местата за настаняване. Не сме счетоводители или данъчни експерти, за да консултираме по толкова широк кръг от въпроси извън нашата компетенция. Подобна услуга може да предложим само за нашите членове, защото такива индивидуални консултации са скъпи и изискват ангажирането на външни експерти.

 15. Иво Христов каза:

  Здравейте,интересува ме като физическо лице мога ли да отдавам недвижим имот-къща моя собственост,но се намира на различен адрес от настоящия ми (различна област) и какво трябва да направя за отчитане на приходите ми от този наем?

  • Администратор каза:

   Няма проблем да отдавате под наем имот, който се намира в друга област. Приходите от този наем се отчитат в годишната данъчна декларация. Има значение дали наемателят е фирма или физическо лице. Данъкът върху дохода от наем се начислява и внася от наемодателя, т.е. лицето, което получава дохода, а не от наемателя – лицето, което го изплаща. Когато обаче наемателят е самоосигуряващо се лице (или предприятие), размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от наемателя при изплащането му. В случай че наемателят е физическо несамоосигуряващо се лице, задължението за авансовия данък е на наемодателя. Самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържат окончателен данък, в случаите на доходи, начислени/изплатени на чуждестранни лица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.