трудови борси

преглед на новините по етикет

 
GDPR Ваканция и СПА Експо Вероника Кънева ЕСТИ Закон за туризма Наредба за местата за настаняване и заведенията за хранене ОПРЧР ПРСР Регламент на ЕС Турция Фестивал на фолклорната носия алергени алтернативен туризъм европейски програми единен телефонен номер етикет за качество заведения за хранене земеделски производители кадри категоризация класации културно-исторически туризъм къщи за гости лични данни младежка заетост насърчаване на вътрешния туризъм насърчителни мерки за заетост и обучение обществено обсъждане пожарна безопасност регионален туристически проект регистър сезонни работници селски туризъм статистика съвети и обучение телевизионно участие трудови борси туристическа реклама туристически изложения туристически райони туристическо лого финансиране фолклорен събор хижи чуждестранни туристи
 

Още 3 младежки трудови борси през втората половина на април

През втората половина на месец април Агенцията по заетостта проведе 4 специализирани трудови борси, 3 от които младежки и 1 – ориентирана към ромската общност, както и 9 общи. 1 525 търсещи работа лица посетиха борсите. 187 работодатели обявиха 1 068 свободни работни места.

Прочетете още >

Нови 2151 свободни работни места на трудовите борси през първата половина на април

През първата половина на април 269 работодатели от различни браншове участваха в борсите, организирани от Агенцията по заетостта. Те обявиха 2 151 свободни работни места на общо 20-те трудови борси. От тях 7 бяха специализирани – 5 насочени към младежите, една – към ромската общност, и една към неравностойните групи на пазара на труда. Останалите 13 бяха общи. 2 502 безработни лица потърсиха работа.

Прочетете още >

^