Годишни финансови отчети

Отчетна година – 2017:

  • Счетоводен баланс – отвори
  • Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност – отвори

 

Отчетна година – 2016:

  • Счетоводен баланс – отвори
  • Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност – отвори
  • Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност – отвори
  • Отчет за паричните потоци – отвори
  • Отчет за собствения капитал – отвори
  • Справка за предприятието – отвори

 

към РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПОЛЗИ


 

към РАЗДЕЛ: ПРОЕКТИ


 

към РАЗДЕЛ: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП


 

към РАЗДЕЛ: ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


 

 

 

АКГБ - monochrome

^