Дискусии

В тази секция можете да задавате Вашите въпроси към Асоциацията и към останалите членове. На всички пълноправни членове, които зададат въпрос, се гарантира експертен отговор от Асоциацията. Останалите членове с по-нисък абонамент могат да разчитат единствено на отговор от другите членове.

Въпросите се задават, след като напишете коментар в полето по-долу. Администраторите на сайта ще обработят Вашето запитване и ще го публикуват самостоятелно на тази страница.

 

Въпроси и отговори

 

Въпрос 1

 • Здравейте, искам да попитам дали е задължително да съм юридическо лице, за да отдавам стаи под наем в моята къща? Благодаря за отговора. /Д. Иванов
 • Отговор: Не е задължително. Според Закона за туризма, хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище. /АКГБ

Въпрос 2

 • Здравейте, каква е възможната категоризация на къщите за гости и по какво се различават отделните категории? /С. Илиева
 • Отговор: Къщите за гости могат да бъдат категоризирани с една, две или три звезди. Основните разлики са в големината на стаите, разположението на санитарния възел, архитектурен план и изглед на фасадата, мебелировка, вид на матраците и предлагано спално бельо и др. Повече подробности можете да научите в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. /АКГБ

Въпрос 3

 • Здравейте, кой определя категорията на къщите и стаите за гости? /В. Павлов
 • Отговор: Всички категории на къщите за гости и стаите за гости се определят от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти (ОЕККТО). /АКГБ

Въпрос 4

 • Здравейте, как и къде собствениците на места за настаняване трябва да отчитат реализираните нощувки. Какъв е размерът на начислявания данък? /К. Маринкова
 • Отговор: Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки. Образец на регистъра се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Собствениците на обекти за настаняване са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Те се подават в съответната община по електронен път. За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси, т.е. размерът на таксите варира според общината и според категоризацията на обекта. За по-пълна информация проверете във Вашата община. /АКГБ

 

 

Задайте Вашия въпрос в полето за коментар по-долу.

10 коментара в Дискусии

 1. София Крумова каза:

  Здравейте, в Закона за туризма – чл.116, ал.1 е регламентирано, че лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка -декларация.
  Не е уточнено как се процедира при наличие на нула нощувки за съответния месец???

  • Администратор каза:

   Здравейте, чл.116, ал.3 от Закона за туризма постановява, че лицата, извършващи хотелиерство, са „длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация“. Това се отнася и за месеците, когато нямате туристи – в този случай просто не заплащате данък. Ако пропуснете да подадете ежемесечната справка-декларация в съответната община, то може да понесете глоба. Според чл.213, ал.3 тя е в размер на 500 лв. за собственика или 3000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
   Надяваме се отговора ни да Ви беше полезен.

 2. Георги Иванов каза:

  Здравейте, собственик съм на къща за гости, която е категоризирана през 2006г. През 2012г. направихме промяна на фирмата, стопанисваща обекта.
  Наскоро получих писмо от общината за прекатегоризация.
  Следва ли да подавам докуметни за прекатегоризиране след като имам промяна в обстоятелствата през 2012г.?

  • Администратор каза:

   Здравейте, изискването за прекатегоризация няма нищо общо с промяната на обстоятелствата на Вашата фирма. Всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които са категоризирани през 2006 и 2007 г., са длъжни да направят прекатегоризация на обектите си през 2015 г. Това е записано в параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.). По-долу публикуваме пълния график, посочен в закона.

   Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти … се извършва както следва:
   1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
   2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
   3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
   4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
   5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
   6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

 3. Тодора Шаламанова каза:

  Здравейте, къщата ми разполага с минерален басейн, може ли да ми дадете повече информация за сертификата по наредбата на Министерството на туризма относно надписа СПА?

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с наименованието СПА сме публикували кратка новина в нашата секция Актуално (линк). Можете да се запознаете и с цялата наредба на Министерство на туризма, която е публикувана в Държавен вестник, това е линкът към нея: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=100774. Поздрави!

 4. Vardev57OOD каза:

  Здравейте, във връзка с въвеждането на новия регламент за Защита на личните данни ,може ли някой колега да сподели какъв е набора от документи,които са необходими според новите изисквания. Благодаря предварително.

  • Администратор каза:

   Във връзка с предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) се очаква съвсем скоро да бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), който да уреди аспекти от новата европейска правна рамка, които е допустимо да бъдат регламентирани на национално ниво. Проектът на ЗИДЗЗЛД в момента е в съгласувателна процедура в рамките на работните групи към Съвета по Европейски Въпроси, която се провежда от Министерството на вътрешните работи и предстои стартирането на обществена консултация. Накратко, след приемането на новия закон ще има нужната конкретика по отношение на прилагането на Регламента за личните данни. На нашия сайт – в секция Новини, ще публикуваме материали, свързани с темата.

 5. Красимира Димитрова каза:

  Здравейте. В връзка с настъпилите промени в закона за туризма,можели малко повече яснота как ще регистрираме туристите в къща за гости? Трябва да имаме компютър, интернет съответно и програма ли в която се регистрират? От кога влиза в сила?
  Благодаря.

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с новите изменения на Закона за туризма от 04.05.2018 г. Вие можете да водите регистър на настанените туристи по един от следните три начина: 1) чрез публично уеб-базирано приложение за онлайн достъп, 2) чрез собствена информационна система, отговаряща на изискванията на Закона и 3) на хартиен носител по образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на туризма.
   Така че отговорът на Вашия въпрос е, че не са задължителни компютър, интернет и програма, стига да разполагате с необходимите бланки за попълване. Естествено наличието на компютър и печатащо устройство прави попълването на нужната информация по-лесно.
   Освен водене на регистър обаче следва да се подават данни (брой туристи, дата на пристигане и дата на заминаване за граждани на ЕС, а за чужденците и идентификационни данни) в Единната система за туристическа информация на Министерство на туризма. Данните се въвеждат ежедневно чрез публично достъпен уеб интерфейс и наличие на интернет. Ако се намирате в отдалечен район без такава свързаност, вписването се извършва веднъж седмично.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

^