Дискусии

В тази секция можете да задавате Вашите въпроси към Асоциацията и към останалите членове. На всички пълноправни членове, които зададат въпрос, се гарантира експертен отговор от Асоциацията. Останалите членове с по-нисък абонамент могат да разчитат единствено на отговор от другите членове.

Въпросите се задават, след като напишете коментар в полето по-долу. Администраторите на сайта ще обработят Вашето запитване и ще го публикуват самостоятелно на тази страница.

 

Въпроси и отговори

 

Въпрос 1

 • Здравейте, искам да попитам дали е задължително да съм юридическо лице, за да отдавам стаи под наем в моята къща? Благодаря за отговора. /Д. Иванов
 • Отговор: Не е задължително. Според Закона за туризма, хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище. /АКГБ

Въпрос 2

 • Здравейте, каква е възможната категоризация на къщите за гости и по какво се различават отделните категории? /С. Илиева
 • Отговор: Къщите за гости могат да бъдат категоризирани с една, две или три звезди. Основните разлики са в големината на стаите, разположението на санитарния възел, архитектурен план и изглед на фасадата, мебелировка, вид на матраците и предлагано спално бельо и др. Повече подробности можете да научите в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон. /АКГБ

Въпрос 3

 • Здравейте, кой определя категорията на къщите и стаите за гости? /В. Павлов
 • Отговор: Всички категории на къщите за гости и стаите за гости се определят от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти (ОЕККТО). /АКГБ

Въпрос 4

 • Здравейте, как и къде собствениците на места за настаняване трябва да отчитат реализираните нощувки. Какъв е размерът на начислявания данък? /К. Маринкова
 • Отговор: Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки. Образец на регистъра се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Собствениците на обекти за настаняване са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образецът на справката-декларация се утвърждава от министъра на туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма (линк). Те се подават в съответната община по електронен път. За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси, т.е. размерът на таксите варира според общината и според категоризацията на обекта. За по-пълна информация проверете във Вашата община. /АКГБ

 

 

Задайте Вашия въпрос в полето за коментар по-долу.

25 коментара в Дискусии

 1. София Крумова каза:

  Здравейте, в Закона за туризма – чл.116, ал.1 е регламентирано, че лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка -декларация.
  Не е уточнено как се процедира при наличие на нула нощувки за съответния месец???

  • Администратор каза:

   Здравейте, чл.116, ал.3 от Закона за туризма постановява, че лицата, извършващи хотелиерство, са „длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация“. Това се отнася и за месеците, когато нямате туристи – в този случай просто не заплащате данък. Ако пропуснете да подадете ежемесечната справка-декларация в съответната община, то може да понесете глоба. Според чл.213, ал.3 тя е в размер на 500 лв. за собственика или 3000 лв. за едноличните търговци и юридическите лица.
   Надяваме се отговора ни да Ви беше полезен.

 2. Георги Иванов каза:

  Здравейте, собственик съм на къща за гости, която е категоризирана през 2006г. През 2012г. направихме промяна на фирмата, стопанисваща обекта.
  Наскоро получих писмо от общината за прекатегоризация.
  Следва ли да подавам докуметни за прекатегоризиране след като имам промяна в обстоятелствата през 2012г.?

  • Администратор каза:

   Здравейте, изискването за прекатегоризация няма нищо общо с промяната на обстоятелствата на Вашата фирма. Всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които са категоризирани през 2006 и 2007 г., са длъжни да направят прекатегоризация на обектите си през 2015 г. Това е записано в параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.). По-долу публикуваме пълния график, посочен в закона.

   Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти … се извършва както следва:
   1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
   2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
   3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
   4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
   5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
   6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

 3. Тодора Шаламанова каза:

  Здравейте, къщата ми разполага с минерален басейн, може ли да ми дадете повече информация за сертификата по наредбата на Министерството на туризма относно надписа СПА?

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с наименованието СПА сме публикували кратка новина в нашата секция Актуално (линк). Можете да се запознаете и с цялата наредба на Министерство на туризма, която е публикувана в Държавен вестник, това е линкът към нея: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=100774. Поздрави!

 4. Vardev57OOD каза:

  Здравейте, във връзка с въвеждането на новия регламент за Защита на личните данни ,може ли някой колега да сподели какъв е набора от документи,които са необходими според новите изисквания. Благодаря предварително.

  • Администратор каза:

   Във връзка с предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) се очаква съвсем скоро да бъде приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), който да уреди аспекти от новата европейска правна рамка, които е допустимо да бъдат регламентирани на национално ниво. Проектът на ЗИДЗЗЛД в момента е в съгласувателна процедура в рамките на работните групи към Съвета по Европейски Въпроси, която се провежда от Министерството на вътрешните работи и предстои стартирането на обществена консултация. Накратко, след приемането на новия закон ще има нужната конкретика по отношение на прилагането на Регламента за личните данни. На нашия сайт – в секция Новини, ще публикуваме материали, свързани с темата.

   • Павлина Братанова каза:

    мОЖЕ ЛИ ДА ИЗНЕСА ИМЕНАТА НА ЖИВУЩИТЕ НА ТАБЛО ВЪВ ВХОДА С ЦЕЛ РАЗПЛАЩАНЕ РАЗХОДИТЕ НА ес?иМА ЛИ ТАКАВА ЗАКОННА ЗАБРАНА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ – ИМЕНАТА?

    • Администратор каза:

     Изнасянето на лични данни на съседите може да попадне под ударите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR), поради това вместо пълните имена може да изпишете само фамилия и апартамент. Това е предположение, не сме юристи.

 5. Красимира Димитрова каза:

  Здравейте. В връзка с настъпилите промени в закона за туризма,можели малко повече яснота как ще регистрираме туристите в къща за гости? Трябва да имаме компютър, интернет съответно и програма ли в която се регистрират? От кога влиза в сила?
  Благодаря.

  • Администратор каза:

   Здравейте, във връзка с новите изменения на Закона за туризма от 04.05.2018 г. Вие можете да водите регистър на настанените туристи по един от следните три начина: 1) чрез публично уеб-базирано приложение за онлайн достъп, 2) чрез собствена информационна система, отговаряща на изискванията на Закона и 3) на хартиен носител по образец, публикуван на интернет страницата на Министерство на туризма.
   Така че отговорът на Вашия въпрос е, че не са задължителни компютър, интернет и програма, стига да разполагате с необходимите бланки за попълване. Естествено наличието на компютър и печатащо устройство прави попълването на нужната информация по-лесно.
   Освен водене на регистър обаче следва да се подават данни (брой туристи, дата на пристигане и дата на заминаване за граждани на ЕС, а за чужденците и идентификационни данни) в Единната система за туристическа информация на Министерство на туризма. Данните се въвеждат ежедневно чрез публично достъпен уеб интерфейс и наличие на интернет. Ако се намирате в отдалечен район без такава свързаност, вписването се извършва веднъж седмично.

 6. Gergana Cvetanova каза:

  Здравейте, искам да регистрирам къща в която се живее – като стаи за гости (4-5бр). След доста ровене, не успях да намеря отговори на няколко въпроса (или не ми станаха ясни).
  1.След като не е задължително да се регистрирам като търговец по смисъла на Търговския закон и няма да имам касов апарат,какъв документ трябва да издам за извършено плащане?
  2.В образеца.който намерих, че се попълва „Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2“ – как оперира обекта с Личните данни, които се налага да събират?
  3. Къщата се стопанисва от възрастна жена, която не може да борави с компютър – как може да се осъществи следното нещо – „Освен водене на регистър обаче следва да се подават данни (брой туристи, дата на пристигане и дата на заминаване за граждани на ЕС, а за чужденците и идентификационни данни) в Единната система за туристическа информация на Министерство на туризма. Данните се въвеждат ежедневно чрез публично достъпен уеб интерфейс и наличие на интернет. Ако се намирате в отдалечен район без такава свързаност, вписването се извършва веднъж седмично.“
  Пише, че ЕСТИ ще стартира май месец. – означва ли, че всяка седмица някой трябва да въвежда данните, които тя е събрала през изминалата седмица?
  Извинявам се за дългото писание и се надявам да ми отговорите.
  Благодаря

  • Администратор каза:

   Здравейте, отговор на повечето от Вашите въпроси ще ви дадат в стопанския отдел на общината, в която ще регистрирате Вашия обект за настаняване. Там също така се плащат местните туристически такси /на база брой настанени туристи на вечер/ през съответния месец. За всяка община таксата е различна. Ще се опитаме да ви отговорим накратко на зададените въпроси:
   1. Не е задължително да се регистрирате като търговец по Търговския закон, за да настанявате туристи. За целта обаче ще плащате годишен патентен данък – това е подходяща форма за пенсионери, както е във вашия случай. Според нас наличие на касов апарат е задължително щом приемате плащане в брой, но най-добре се консултирайте със счетоводител. Касов апарат не Ви е нужен, ако всички плащания постъпват по електронен път (банкова сметка, микросметка в Ипей).
   2. До месец май 2018 г. лицата, които обработваха лични данни на туристите, трябваше да се регистрират като администратори на лични данни. Вече това задължение не съществува, тъй като влезе в сила Общият регламент на ЕС за защита на личните данни (GDPR) – трябва да се запознаете с него и да прилагате неговите изисквания. Вижте нашите две статии по темата: http://www.akgb.bg/?p=2582 и http://www.akgb.bg/?p=2590.
   3. Множество къщи за гости ще имат подобен проблем като описания от вас. Министерство на туризма е отговорната институция, която може да дава разяснения и да прави промени в тези изисквания. За момента няма предвидени други изключения. Във вашия случай един съвет: трето лице, което работи с интернет, да помага на възрастната жена с въвеждането на данните. При самото докладване на данните за настанените туристи (напр. по телефон между лицата) също съблюдавайте изискванията на Регламент GDPR за защита на личните данни.
   Надявам се Ви бяхме полезни с нашите отговори!

   • Gergana Cvetanova каза:

    Благодаряв Ви за бързите отговори. Ще прегледам нещата за – защита на личните данни (GDPR)
    Поздрави

 7. В съседния апартамент където живея в София, собственичката живее във Виена, а иска апартамента до мен да го дава под наем на хотелски начала, как може да стане това и трябва ли всички живущи във входа да са съгласни и ако един човек не е съгласен не може да се даде като хотел, а може да се даде под наем. В апартамента никой не живее.МНОГО ЩЕ ВИ МОЛЯ ДА МИ ОТГОВОРИТЕ НА ЕМАЙЛА.

  • Администратор каза:

   Ако желаете да настанявате туристи трябва да подадете документи в общината и да ви издадат категоризация за „апартамент за гости“. Според чл. 129, ал. 2, пар. 2, подточка в) от Закона за туризма трябва да приложите следното: „документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости““. В Допълнителните разпоредби на закона, пар. 29, е записано още „“Апартаменти за гости“ са до 5 самостоятелни апартамента в една жилищна сграда, предоставяни на туристи за нощувка“.
   Освен това е нужно апартаментът да е записан като „жилище“ в нотариалния акт, ако е „ателие“ общината може да откаже категоризация. За дългосрочно отдаване под наем няма подобни изисквания!

 8. Здравейте, въпроса ми е, отдавам стай под наем в малко курортно селище (сезонно), плащаме патент и туристически данък към кметството за трите месеца, юни, юли, август. В този случай категоризацията задължителна ли е? От миналото лято застрашително ни заплашваха за нужната категоризация. Не намирам закон или нещо подобно, което да изисква задължителна категоризация. Икономически погледнато в моя случай стайте са ни малко и парите за категоризацията ни идват малко в повече!
  И още един въпрос тъй като аз работя на трудов договор как и мога да прехвърля правата на свекърва ми като управител, какви са и задълженията към ЗДДЛ, като споменавам че тя е на 80г. Можели да ми помогнете!
  Благодаря ви предварително.

  • Администратор каза:

   Според чл. 111. (1) от Закона за туризма: „Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по този закон туристически обекти“. Т.е. всеки един туристически обект (включително стаите под наем), който развива дейност по настаняване е задължен да има категоризация. Не е възможно да плащате туристически данък, ако не сте категоризирани, защото в такъв случай не се водите на отчет никъде и подлежите на тежки санкции, ако ви направят проверка. Отчитането и плащането на туристическия данък по принцип се прави в стопанския отдел на общината, в която се намира обектът. Не ни е известно кметството да има отношение към туристическия данък. Потърсете Наредбата за определяне на размера на местните данъци във вашата община или направо се обадете в техния стопански отдел да ви консултират в какъв размер е местният туристически данък. Той е на база реализиран брой нощувки за конкретния месец. Иначе за първоначалната категоризация се плаща еднократна такса, след което само се подновява на определен брой години. Поискайте информация от стопанския отдел на общината в какъв размер е таксата.

   По отношение на втория въпрос – патентен данък се плаща, ако нямате фирма и работите като частно лице. Управител има, когато сте фирма. Фирмата не плаща патентен данък, но има данък печалба, трябва да води счетоводство, но ѝ се признават разходите за дейност. Така че, ако нямате високи разходи по-добре си останете на патентен данък, още повече щом работите сезонно. Свекърва ви няма проблем да си плаща патентен данък от нейно име, още повече че тя като пенсионер не дължи пенсионни осигуровки (дължи само здравни). Консултирайте се със счетоводител. Също така веднъж в годината ще трябва да подава годишна данъчна декларация. Патентният данък се плаща въз основа на доходите от дейност, посочени в тази декларация. Освен това доходите от дейност трябва да са от имот, който е категоризиран като туристически обект – т.е. не е възможно да плащате патентен данък, ако нямате категоризация.

 9. Благодаря Ви много за бързия и изчерпателен отговор.
  Поздрави.

 10. Пенка Тодорова каза:

  Здравейте, какво трябва да направя, за да мога да отдавам апартамента си за нощувки – къде трябва да се регистрирам, на кого трябва да се отчитам? Живея в жилищна кооперация, трябва ли да имам разрешение за това от собствениците на останалите апартаменти?

  • Администратор каза:

   По-нагоре в коментарите може да видите отговор на подобен на вашия въпрос, касаещ апартамент за гости

 11. Йорданка Стоева каза:

  Здравейте, имам наследена къща от родителите ми. Може ли да я давам под наем без да съм регистрирана по закона за туризма, ако наема е 100,00 лв. месечно?
  Трябва ли да подавам данъчна деклария къв НАП?
  Ако къщата е прехвърлена на внучката, която е непълнолетна трябва ли пълномощно от родителите й?
  Не съм наясно с новия закон затова се обръщам към Вас.

  • Администратор каза:

   Обекти за настаняване, които подлежат на категоризация по Закона за туризма, са тези, които извършват краткосрочно настаняване на туристи. Ако вие извършвате такава дейност трябва да се категоризирате, за целта се обърнете към стопанския отдел на вашата община, където се плащат данъците. Ако обаче отдавате къщата си под наем, т.е. имате дългосрочни наематели, тогава не се нуждаете от категоризация, а от договор за наем. Независимо каква дейност обаче извършвате, вие дължите данъци върху приходите и трябва да попълвате годишна данъчна декларация към НАП. При приходи от наем се плаща авансов данък, а при доходи от нощувки на туристи се заплаща местен данък в съответната община в допълнение към подоходния данък към НАП.
   Внучката щом е непълнолетна, значи тя не може да е материално-отговорно лице. Някой пълнолетен трябва да извършва стопанска дейност с къщата, но това трябва да е уредено с договор и родителите предполагам трябва да разрешат. За подобен юридически въпрос се обърнете към адвокат.

 12. Йорданка Стоева каза:

  Благодаря Ви за отговоряа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

^