Ресторантьорство

преглед на новините по категория

Полезна информация за обектите, предлагащи храна

 

Авторски и сродни права в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Дирекция „Авторско право и сродните му права“ към Министерство на културата разработи информационен материал, разясняващ задълженията за уреждане на авторски и сродни права в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Прочетете още >

Какви изисквания към заведенията за хранене предвижда новата наредба

Новата наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене е публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане. Тя предвижда въвеждането на нови изисквания към обслужването и предлаганите услуги в заведенията за хранене и развлечения.

Прочетете още >

Основни правила за етикета при официалното подреждане на масата

Броят на приборите показва броя на блюдата, които ще се сервират. Вилиците винаги се поставят отляво, а ножоветеотдясно на чинията, с острието навътре. Броят на приборите отляво на чинията не трябва да надхвърля три, а броят отдясно – четири. За следващите блюда приборите могат да се донесат допълнително, когато е необходимо. Над чинията се поставят приборите за десерта. Вилицата е под лъжицата, с дръжката отляво. Дръжката на лъжицата е отдясно. Ножът за хляб е от дясната страна на чинията за хляб, с острието навън. Разстоянието между центъра на местата трябва да е 60-80 см., за да се гарантира, че всеки гост има достатъчно място. Салфетките са поставят по средата на чинията.

Прочетете още >

Как да добавим информацията за алергените към менюто си

Тъй като изискването за обозначаване на алергенните съставки в менюто е ново и нестандартно, тук представяме примерни символи на храни с алергени, които могат да бъдат използвани във Вашите менюта. Прилагаме и примерен вариант на подобно меню.

Най-практичният вариант за привеждане на менюто в съответствие с изискванията, без да изгубите изцяло неговите графичен стил и идентичност, е използването на символи, които визуално идентифицират наличието на конкретни алергени.

Прочетете още >

Основни точки в новия европейски регламент за алергени в храните

Според статистиката броят на хората, страдащи от хранителни алергии, се е удвоил през последните петнадесет години. Към момента се посочва, че повече от 10% от населението страда от някакъв вид непоносимост.

С цел превенция е въведен нов Европейски регламент и според новите правила, от 13.12.2014 г., всички алергени, съдържащи се в храните (пакетирани и непакетирани), трябва да бъдат ясно идентифицирани. Ресторанти, барове и кетъринг компании могат да бъдат подведени под отговорност в случай на клиент с алергична реакция или непоносимост.

Прочетете още >

Изисквания към приготвянето на храните в заведенията

Тази статия описва технологията на приготвяне на храна според системата НАССР. Целта е да не се допуска замърсяване и заразяване на продуктите. При заведенията за хранене има голямо разнообразие на предлаганите храни по меню – много видове входящи продукти и готови ястия, което обуславя необходимостта от широк и всеобхватен контрол на целия процес на приготвяне на храната.

Прочетете още >

Ресторантите задължени да описват алергените в менюто

Агенцията за безопасност на храните започва проверки дали рестьоранторите отбелязват алергените в менютата, съобщи директорът на агенцията по храните Пламен Моллов.

Новите правила за съдържанието на менютата влязоха в сила на 13 декември 2014 г. с буферен период до средата на януари, в който ресторантьорите бяха задължени да пренапишат менютата си.

Прочетете още >

^